Over LeVoBieb

De databank LeVoBieb bevat beschrijvingen van publicaties op het gebied van levensbeschouwing en identiteit, zoals boeken, tijdschriften en tijdschriftartikelen, leermiddelen, audiovisuele media, educatieve software, internetsites. Er zijn links in de databank opgenomen zodat u direct kunt doorklikken naar relevante websites.

LeVoBieb bevat informatie voor leerkrachten en docenten PO, VO, MBO en HBO, studenten, predikanten, pastores en kerkelijk werkers, en verder iedere geïnteresseerde in levensbeschouwing en identiteit.

In LeVoBieb ziet u welke informatie er is en door de uitgebreide beschrijvingen kunt u vlot beoordelen of de informatie voor uw doeleinden geschikt is. U kunt zoeken in de totale databank van alle deelnemende organisaties en direct zien in welk filiaal uw keuze aanwezig is. Ook kunt u zoeken in de eigen collectie van een organisatie. Alle data zijn ter inzage bij één of meerdere filialen; de mogelijkheden voor uitlenen verschillen per organisatie.

Meer informatie over LeVoBieb en/of participatie: mail@vonkt.nl