In de databank LeVoBieb is onderdeel van

VONKT - voor zinvoller onderwijs

en bevat een actuele collectie.

Rengerslaan 8-10, locatie molen De Eendragt, 8917 DD  LEEUWARDEN
Postbus 1080, 8900 CB  LEEUWARDEN
T (058) 244 18 91, E  mail@vonkt.nl