Documentinformatie


BEZIELD ONDERWIJS : Vorming, Levensbeschouwing en Burgerschap

Bertram-Troost, Gerdien, Miedema, Siebren

Cover BEZIELD ONDERWIJS : Vorming, Levensbeschouwing en Burgerschap Het onderwijs rust leerlingen en studenten toe om als burgers volwaardig hun plek in de samenleving in te nemen. Goed burgerschap is niet alleen een kwestie van wetskennis en fatsoen; het gaat ook om jouw mens-...

BERTRAM-TROOST, GERDIEN
112
Gorredijk : Bornmeer/Noordboek, 2022
Voortgezet Onderwijs | Pabo | Primair Onderwijs
128 p.
Nederlands
978-90-5615-981-8
Het onderwijs rust leerlingen en studenten toe om als burgers volwaardig hun plek in de samenleving in te nemen. Goed burgerschap is niet alleen een kwestie van wetskennis en fatsoen; het gaat ook om jouw mens- en wereldbeeld: om levensbeschouwing. Levensbeschouwing en burgerschap zijn onlosmakelijk verbonden. De pedagogen Gerdien Bertram-Troost en Siebren Miedema bespreken wat dit voor het onderwijs betekent, aan de hand van thema’s als diversiteit en inclusiviteit, de plek van religie in onderwijs en de reikwijdte van de onderwijsvrijheid. Ook komt weerbaarheid en de zorg voor de ziel van leerlingen, studenten en leerkrachten ter sprake, want het onderwijs kan niet zonder bezieling.
2022
Boek
BURGERSCHAP LEERLINGBEGELEIDING LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING LEVENSBESCHOUWELIJKHEID MENSBEELDEN MULTICULTURELE SAMENLEVING ONDERWIJS REDZAAMHEID RELIGIE SPIRITUALITEIT VRIJHEID VAN ONDERWIJS WAARDEN EN NORMEN WERELDBEELDEN

Exemplaarinformatie

VONKT

  • Niet aanwezig

    Reserveer dit exemplaar