Documentinformatie


VAN ZUIL NAAR ZOUT : Christelijk onderwijs in een seculier klimaat

Boele, Kees

Cover VAN ZUIL NAAR ZOUT : Christelijk onderwijs in een seculier klimaat Hoe organiseer je christelijk onderwijs in een seculier klimaat? Kees Boele in dit boek: Focus niet op christelijke scholen, maar steek in op christelijk onderwijs. De auteur trekt 'verrassende lijnen' tussen de huidige tijdgeest en de...

BOELE, KEES
812
Handreikingen
Utrecht : KokBoekencentrum, 2021
Voortgezet Onderwijs | Pabo | Ouders | Primair Onderwijs
176 p.
Als pdf's toegevoegd: de inhoud van dit boek en een recensie in TROUW. Ook als E-Book, ISBN 9789043535946.
Nederlands
978-90-435-3593-9
Hoe organiseer je christelijk onderwijs in een seculier klimaat? Kees Boele in dit boek: Focus niet op christelijke scholen, maar steek in op christelijk onderwijs. De auteur trekt 'verrassende lijnen' tussen de huidige tijdgeest en de periode voor keizer Constantijn (280-337 na Chr.). Toen waren christenen eveneens een minderheid en was er ook sprake van multireligiositeit. Tegenwoordig zijn volgens Boele het stoïcisme, epicurisme, scepticisme en neoplatonisme springlevend. Hij zet Erasmus als blauwdruk neer om het christelijk onderwijs vorm te geven. Concreet betekent dit gerichtheid op onderwijs door ouders, kerkelijke catechese en christen-docenten op openbare scholen.
2021
Boek
BIJZONDER ONDERWIJS CATECHESE CHRISTEN ZIJN GODSDIENSTDIDACTIEK GODSDIENSTIGE VORMING IDENTITEIT VAN DE SCHOOL MULTICULTURELE SAMENLEVING ONDERWIJSGEVENDEN ONTZUILING OPENBAAR ONDERWIJS OUDERS RELIGIOSITEIT SECULARISATIE VERZUILING

Exemplaarinformatie

VONKT

  • Aanwezig