Documentinformatie


HET KINDCENTRUM ALS SPEEL-, LEER- EN WERKGEMEENSCHAP

Kassenberg, Annelies, Doornenbal, Jeannette

Cover HET KINDCENTRUM ALS SPEEL-, LEER- EN WERKGEMEENSCHAP Een plek voor alle kinderen waar zij kunnen spelen, leren en werken, dat is een kindcentrum. Daarin werken professionals uit het onderwijs, de opvang, welzijn en zorg vanuit een gezamenlijke visie samen met ouders aan de...

KASSENBERG, ANNELIES
802
Handreikingen
Amsterdam : Uitgeverij SWP, 2022
Pabo | Primair Onderwijs
111 p.
Met: 'Referenties' per hoofdstuk (boektitels, websites).
Nederlands
978--90-8560-149-4
Een plek voor alle kinderen waar zij kunnen spelen, leren en werken, dat is een kindcentrum. Daarin werken professionals uit het onderwijs, de opvang, welzijn en zorg vanuit een gezamenlijke visie samen met ouders aan de brede ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 12 jaar. In dit boek bundelen Jeannette Doornenbal en Annelies Kassenberg hun inzichten van de afgelopen 15 jaar in kindcentra: wat zijn de uitgangspunten, wat brengt het kinderen, ouders, professionals en de samenleving? Wat is er nodig om een kindcentrum vorm te geven? Zij beginnen bij de start van kindcentra als een belofte; een gedeeld perspectief op opvoeden en onderwijs waarbij alle kinderen kansen krijgen en mee kunnen doen (inclusie). In het vervolg wordt op basis van de lessen die in onderzoek en in de praktijk zijn geleerd, een praktijktheorie gepresenteerd die leidt tot een pedagogisch ontwerp voor kindcentra. In het slothoofdstuk maken de auteurs de balans op: wat heeft 15 jaar werken aan kindcentra ons gebracht en welke vervolgstappen zijn nodig om vanuit kindcentra in de toekomst te blijven werken aan een plezierig en waardevol leven voor ieder kind?
2022
Boek
KINDEROPVANG ONDERWIJS ONDERWIJSINNOVATIE OPVOEDING PEDAGOGISCH KLIMAAT PRIMAIR ONDERWIJS WELZIJN

Exemplaarinformatie

VONKT

  • Aanwezig