naar uitgebreid zoeken
ZOEK DOCUMENT

EXEMPLAAR INFORMATIE

Arkade Amsterdam
niet uitleenbaar
 
Centrum voor Levensbeschouwing
aanwezig
niet uitleenbaar
 
aanwezig
reserveer dit exemplaar
Een exemplaar reserveren
 
TWO OF A KIND : The Identity of Cooperation Schools in the Netherlands and the Correlation with Religious Education
Auteur: Renkema, Erik  
Hoofdwoord: RENKEMA, ERIK
Vindplaats: 817
Soort informatie: onderzoeksliteratuur
proefschriften
Uitgave: Amersfoort : Erik Renkema, 2018
Sector / Doelgroep: primair onderwijs
OBD
volwassenen
WO
Collatie: 193 p. : tab., stat. + Stellingen
Annotatie: Met: Nederlandse samenvatting; List of Publications Erik Renkema; Dankwoord; Bibliografie; Curriculum Vitae.
Losse bijlage: Stellingen, genummerd I-XI
Samenvatting op basis van informatie Protestantse Theologische Universiteit.
Via de weblink bij deze beschrijving: volledige tekst van dit proefschrift.
Website: Erik Renkema
Volledige tekst van dit proefschrift
Taal: Engels
ISBN/ISSN: 978-94-6332-432-8
Samenvatting: Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam-Groningen. De promovendus verdedigde zijn proefschrift op 12 december 2018.
Deze publicatie verwoordt het onderzoek naar samenwerkingsscholen voor basisonderwijs in Nederland, waarbij Erik Renkema de levensbeschouwelijke waarden die door leerkrachten, directies en schooldocumenten worden geformuleerd, verkent. Samenwerkingsscholen zijn een uniek fenomeen in het Nederlandse onderwijssysteem: ze komen tot stand door een fusie van een bijzondere, veelal confessionele, school en een openbare school. Vaak is zo’n fusie aan de orde in regio's met bevolkingskrimp. Twee scholen met elk een visie op waardengeladen opvoeden komen samen. Het onderzoek brengt in kaart hoe de gemeenschappelijke waarden tot uitdrukking worden gebracht in het levensbeschouwelijk onderwijs. Bijzondere aandacht is er daarbij voor de vieringen die georganiseerd worden.
Analyse van de onderzoeksgegevens leert dat samenwerkingsscholen de waarden van ontmoeting en gelijkwaardigheid als een zeer belangrijk kenmerk van hun onderwijs beschouwen. Daarbij zoeken ze naar manieren om zowel deze waarden als de oorspronkelijke identiteit van de gefuseerde scholen in het levensbeschouwelijk onderwijs tot uitdrukking te brengen. Het onderzoek verkent hoe dit in de praktijk werkt en welke uitdagingen er zichtbaar zijn. De bevindingen worden verbonden met theoretische inzichten over onderwijs in de context van diversiteit in de klas.
Jaar: 2018
Type: Boek
Trefwoorden: BIJZONDER ONDERWIJS
DEMOCRATIE
IDENTITEIT VAN DE SCHOOL
LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING
MEDEZEGGENSCHAP
OPENBAAR ONDERWIJS
SAMENWERKINGSSCHOOL
SCHOOLBESTUUR
SCHOOLVIERINGEN
WAARDEN
Status: in beschrijving
Zoektijd bedroeg 0.01 seconden
< nieuwe zoekopdracht