naar uitgebreid zoeken
ZOEK DOCUMENT

EXEMPLAAR INFORMATIE

Centrum voor Levensbeschouwing
aanwezig
niet uitleenbaar
Een exemplaar reserveren
 
ONVERDEELD VERDEELD NAAR DE GODSDIENSTLES : Levensbeschouwelijk onderwijs in het spanningsveld tussen kerk en staat
Auteur: -
Corporatief auteur: uitgeverij Eburon
Medewerkenden: Vermeer, Paul ...[et al.] (red.)
Hoofdwoord: ONVERDEELD
Vindplaats: 112
Uitgave: Delft : Eburon, 2018
Sector / Doelgroep: primair onderwijs
voortgezet onderwijs
PABO
Collatie: 183 p. : tab.
Annotatie: Met: noten.
Zie de weblink voor een uitgebreide beschrijving en inhoud van deze publicatie, van uitgeverij Eburon.
Religie & Samenleving, jaargang 13, nr. 3 (sept. 2018); pagina's doorlopend genummerd voor 1 jaargang; dit nr. van 175-358.
Website: uitgebreide beschrijving Eburon
Religie en Samenleving
Taal: Nederlands
ISBN/ISSN: 1872-3497-2018-3
Samenvatting: Themanummer van het tijdschrift Religie & Samenleving. De bijdragen in de bundel zijn het resultaat van een symposium van de Radboud Universiteit te Nijmegen op 8 juni 2018.
Moet de overheid meer verantwoordelijkheid nemen voor levensbeschouwelijk onderwijs? Of staat dit op gespannen voet met de scheiding tussen kerk en staat? Op deze vragen wordt door wetenschappers en ervaringsdeskundigen uitgebreid ingegaan. Dat levert -mogelijk verrassende- inzichten op voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of zich daarbij betrokken voelen, maar ook voor beleidsmakers op alle niveaus.
Er is een hoofdstuk gewijd aan een vergelijkende studie over onderwijsvrijheid in Nederland en Vlaanderen.
Jaar: 2018
Type: Boek
Trefwoorden: GODSDIENSTIGE VORMING
GODSDIENSTONDERWIJS
IDENTITEIT VAN DE SCHOOL
ISLAMITISCH ONDERWIJS
LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING
OPENBAAR ONDERWIJS
PROTESTANTS-CHRISTELIJK ONDERWIJS
ROOMS-KATHOLIEK ONDERWIJS
SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING
VRIJHEID VAN ONDERWIJS
WAARDEN EN NORMEN
Status: in beschrijving
Zoektijd bedroeg 0 seconden
< nieuwe zoekopdracht