naar uitgebreid zoeken
ZOEK DOCUMENT

EXEMPLAAR INFORMATIE

STEK De Bovenkamer
aanwezig
reserveer dit exemplaar
Een exemplaar reserveren
 
DIE WALDENSER : Geschichte einer europäischen Glaubensbewegung in Bildern
Auteur: Lange, Albert de  
Hoofdwoord: LANGE, ALBERT DE
Vindplaats: 237.9
Soort informatie: fotoboeken
Uitgave: Baden : Landesbildstelle, 2000
Collatie: 183 p. : fotogr., krt.; 22 x 30 cm
Annotatie: Uitg. i.s.m. Melanchtonhaus, Bretten - Deutsche Waldenservereinigung - Evangelische Landeskirchen in Baden, Hessen-Nassau, Kurhessen-Waldeck und Württemberg - Gustav-Adolf-Werk e.V.
Taal: Duits ; Italiaan ; Frans ; Engels
ISBN/ISSN: 3-89116-048-8
Samenvatting: Kijkboek met beknopte uitleg in 4 talen over de geschiedenis van de Waldenzen.
De Waldenzen, ook 'armen van Lyon' genoemd, waren een Middeleeuwse religieuze beweging. Zij wilden dicht bij de Bijbel blijven, welke zij beschouwden als de enige geloofsautoriteit. Mannen en vrouwen dienden hun leven op de Bijbel te baseren. Ze beleden geen dualisme zoals de Albigenzen.
De groep ontstond in 1175 ten oosten van de Franse stad Albi. De Lyonese koopman, Petrus Valdez (of Waldus, ook Waldo) las in het evangelie volgens Mattheus 19:21 dat Jezus een rijke jongeman opdraagt al zijn bezit te verkopen ten bate van de armen. Valdez raakte hiervan zo onder de indruk dat hij besloot dit voorbeeld te volgen. Hij gaf zijn bezit aan de armen en ging prediken. Het evangelie liet hij vertalen in het Occitaans, de streektaal van Zuid-Frankrijk, waardoor het ook voor de gewone mensen goed te begrijpen was. Petrus en zijn volgelingen trokken rond om hun kennis van de bijbel te verspreiden. Zij brachten daarbij kritiek uit op de levenswijze van de rijke geestelijken.
In het begin greep de kerk niet in, maar in 1184 werd de beweging door paus Lucius III veroordeeld en werden de volgelingen geëxcommuniceerd. Toch nam hun aantal toe in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. Ze werden gesteund door de Zuid-Franse adel, die zich op deze wijze los wilde maken van de koning van Frankrijk. Maar de koning sloot zich aan bij de paus en de Waldenzen werden hevig vervolgd.
De Waldenzen verwierpen de eed, de wapendracht en allerlei kathaarse theorieën, later verwierpen ze ook kerkelijke gewoonten zoals aflaatpraktijken en het opdragen van missen voor de overledenen.
Het vierde Lateraans concilie in 1215 bracht hun groep onder bij de haeretii (haeresis: scheuring, Cor 12:19). Ze werden door de inquisitie vervolgd. In 1488 werd een kruistocht tegen hen gericht; ze verborgen zich echter in de dalen van de Alpen, ten zuidwesten van Turijn.
Tijdens de periode van de reformatie (zestiende eeuw) sloot een deel van de Waldenzen zich aan bij de Zwitserse protestanten. Waldenzen werd de naam voor protestanten in Noord-Italië. Degenen die zich niet integreerden, bleven gediscrimineerd. Pas in 1848 kregen ze hun burgerrechten terug. Tegenwoordig leven de meeste Waldenzen in Italië (circa 22.000) en in Uruguay (circa 15.000). Het hoofdkwartier is gevestigd te Rome.

Verkorte samenvatting: Kijkboek met informatie over de middeleeuwse beweging De Waldenzen.
Jaar: 2018
Type: Boek
Trefwoorden: GODSDIENSTVERVOLGING
REFORMATIE
WALDENZEN
Status: definitief
Zoektijd bedroeg 0 seconden
< nieuwe zoekopdracht