naar uitgebreid zoeken
ZOEK DOCUMENT

EXEMPLAAR INFORMATIE

STEK De Bovenkamer
aanwezig
niet uitleenbaar
Een exemplaar reserveren
 
ONTMOETING [Vieren, nr. 3 2017]
Auteur: Schlatmann, Titus ...[et al.]  
Medewerkenden: ouwhorst, Gerard (hoofdred.) ; Versnel-Mergaerts, Petra (uitg. liturgie) ; Vroon-van Vugt, Miranda (eindred.) ; Dekkers, Felicia (beeldred.)
Hoofdwoord: ONTMOETING
Vindplaats: 305
Soort informatie: tijdschriften
vieringen
Bron: Vieren, tijdschr. v. liturgie en spirit.
Uitgave: Nr. 3 (2017)
Sector / Doelgroep: kerk
jongeren
volwassenen
Collatie: 28 p. : afb., fotogr. + werkschrift liturgie
Annotatie: Met los katern: werkschrift liturgie, 16 p. : ill., muz.
De inhoud van dit nummer en van het werkschrift liturgie is als bijlage bij deze beschrijvingen gevoegd.
Website: Werkgroep voor Liturgie Heeswijk (Vieren)
Taal: Nederlands
Bijbelgedeelte: Gen. 25 ; Ruth
Samenvatting: Vieren is een tijdschrift voor liturgie en spiritualiteit. Dit nummer bevat bijdragen bij het thema 'Ontmoeting': in Bijbelse verhalen (Jacob en Ezau; Ruth en Noömi), een pater die onder melaatsen gaat werken, met mensen uit andere culturen en over ontmoetingen met God. De spirituele dimensie bestaat uit wat er gebeurt bij de ontmoeting: de ander toelaten in je leven; barrières. Het thema Ontmoeting roept eveneens vragen op over liturgie, bijvoorbeeld: met wie vieren we liturgie?
Jaar: 2017
Type: Tijdschrift
Downloads:
Trefwoorden: BROOD
ESAU
JAKOB
JEZUS
JODENDOM
LITURGIE
MUZIKALE EXPRESSIE
NOÖMI
ONTMOETING
RUTH
VREEMDELINGSCHAP
ZIEKEN
Status: definitief
Zoektijd bedroeg 0 seconden
< nieuwe zoekopdracht