naar uitgebreid zoeken
ZOEK DOCUMENT

VOOR HET VOETLICHT ...

WERELD ZONDER TRANEN : en andere levensbeschouwelijke verhalen
Erik Idema. Amersfoort : Kwintessens, 2019
Hervertellingen van bronverhalen, voorbeelden van latere verteltradities en verhalen bij (religieuze) feesten uit de tradities van hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom, islam en humanisme. Voor ca. 7-12 jaar.

TWO OF A KIND : The Identity of Cooperation Schools in the Netherlands and the Correlation with Religious Education
Erik Renkema, 2018.
Proefschrift: een onderzoek naar samenwerkingsscholen voor basisonderwijs in Nederland, waarbij Renkema de levensbeschouwelijke waarden die door leerkrachten, directies en schooldocumenten worden geformuleerd, verkent. Analyse van de onderzoeksgegevens leert dat samenwerkingsscholen de waarden van ontmoeting en gelijkwaardigheid als een zeer belangrijk kenmerk van hun onderwijs beschouwen.

STILTE ZINGEN : verzamelde liedteksten
Huub Oosterhuis. Utrecht : Kok Boekencentrum, 2018
Bevat het complete liedoeuvre van Huub Oosterhuis beschikbaar, verschenen bij zijn 85e verjaardag. Teksten die Oosterhuis in de afgelopen zestig jaar heeft geschreven, voor de zondagse liturgie en andere vormen van eredienst en vieren.

DE ISLAM BEGRIJPEN : Of beter gezegd, waarom we er niets van begrijpen
Adrien Candiard. Heeswijk : Berne Media, 2018.
Waarom kan men van de islam zoveel tegengestelde zaken zeggen? Wat is het ware gezicht van de islam; is het voldoende om daarvoor de Koran te lezen? Belaagt of verrijkt deze godsdienst onze levenswijze en de wereldvrede? Adrien Candiard gaat hierop in zonder alles te willen oplossen, maar hij geeft wel meer inzicht.

ONZICHTBAAR VERDRIET : Praktisch werkboek voor kinderen en jongeren in verliessituaties
Larissa van der Molen. Den Haag : Acco Uitg. Nederland, 2018. Doelgroep: kinderen, ouders.
Dit boek geeft informatie over en handreikingen voor creatieve werkvormen bij (naderend en vaak onzichtbaar) verlies bij de volgende situaties: echtscheiding; uithuisplaatsing; adoptie; opgroeien in een onveilige (thuis)situatie; ziekenhuisopname.

BILDUNG SPECIAAL : bildungsverhalen uit de praktijk van het (speciaal) onderwijs
Gerard Stralen. Leusden : ISVW, 2018.
Een bundeling verhalen over bildung, van leerkrachten, schoolleiders, besturen en opleiders in het speciaal onderwijs. Deze praktische uitgave richt zich op leerkrachten die vorm willen geven aan bildung voor leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag.

VRIJ ALS DE VOGELS : de Bergrede voor nu
Karel Eykman. Utrecht : Kok Boekencentrum, 2018
Verhalen en gedichten die de boodschap van de Bergrede opnieuw naar deze tijd vertalen; o.a. over vluchtelingenkampen, de oorlog, pesten, enz. Met illustraties van Stripmaker des Vaderlands Margreet de Heer.